Географические координаты Парижа (широта и долгота)

Географічні координати парижа широта і довгота координати парижа в градусах …

Широта приймає значення від -90 ° до 90 °. 0 ° — широта екватора; -90 ° — широта Південного полюса; 90 ° — широта Північного полюса. Градусом географічної широти є 1/180 частина меридіана. Оскільки, градус довготи змінюється за розміром, хвилини і секунди довготи також змінюються, зменшуючись за розміром до полюсів.

Париж знаходиться в північній частині Франції, в самому центрі Північно-Французькій низовині, в 145 км від протоки Ла-Манш. Місто розташоване на березі річки Сена. Площа в межах кільцевої автодороги становить всього 105,4 км. кв., що робить його однією з найменших європейських столиць. Середня висота над рівнем моря — 42 метри, в той час як пагорби в найвищій точці можуть досягати до 1000 м (Монмантр). Паралелі і меридіани формують сітчасту систему координат на поверхні Землі, за допомогою якої будь-яке місце на Землі може бути точно визначено.

Ми можемо уявити собі Землю як сферу, що обертається навколо власної осі. кінці осі — це Північний і Південний полюси. Екватор є лінією широти зі значенням 0 °. Це означає, що Екватор є відправною точкою відліку для вимірювання інших ліній широти. Цей термін зазвичай використовується для позначення ліній, які представляють собою значення в цілих градусах. Всі лінії широти паралельні екватору, і їх іноді також називають паралелями.

Географічні координати Лондона, Великобританія

В кінцевому підсумку було вирішено, що лінія нульовий довготи проходить через Грінвічську лабораторію, яка перебуває в Англії на східній околиці Лондона. Земля ділиться на 360 градусів довготи. Всі ці приклади дозволяють нам визначати місцезнаходження місця на Землі досить точно — в межах декількох метрів. Вулкан Нгаурухое розташований в центральній частині Північного острова Нової Зеландії.

Інтервал між 175 і 176 меридіанами становить 1 ° довготи. Таким чином, повний запис географічних координат вулкана Нгаурухое: 39 ° 07′ S, 175 ° 37′ E. 39 градусів, сім хвилин південної широти. 175 градусів 37 хвилин східної довготи. Секунда широти становить приблизно 0.03 кілометр, або приблизно 30 метрів.

На екваторі це — приблизно 111 кілометрів, те ж саме відстань, як і градус широти. Розмір довготи поступово зменшується і прямує до нуля, оскільки меридіани сходяться на полюсах Землі. Так, на широті 45 ° градус довготи становить приблизно 79 кілометрів.

Практично на всіх глобусах нанесені лінії паралелей і меридіанів. Також у багатьох глобусів є, так звана — меридіанна дуга, яка служить не тільки для утримання сфери глобуса на підставці, а й допомагає визначати географічні координати. На меридіанній дузі є градусна шкала (див. Фото). За цією шкалою визначають широту. Якщо на меридіанній дузі відсутня градусна шкала, то така шкала є на нульовому меридіані (Грінвіч) і на лінії зміни дат (меридіан 180 °). А ось довготу визначають по екватору.

Якщо ця точка знаходиться вище екватора, то вона буде північній широтою, якщо нижче екватора — південної широтою. Потім визначте довготу. Для цього треба подивитися, яке числове значення має точка перетину екватора і меридіанній дуги. Це значення треба дивитися на шкалі екватора. При цьому глобус обертається навколо своєї осі, майже так само, як Земля обертається в Сонячній системі.

Географічні координати Гамбурга, Німеччина

Такий глобус підкорить вас з першого погляду і прикрасить будь-яке приміщення, приносячи тільки позитивні емоції. електромагнітний глобус — чудовий подарунок і сувенір для Вас і Ваших друзів. Широта — кут φ між місцевим напрямком зеніту і площиною екватора, відлічуваний від 0 ° до 90 ° в обидві сторони від екватора.

Координати точки на Землі

Довгота — двогранний кут λ між площиною меридіана, що проходить через дану точку, і площиною початкового нульового меридіана, від якого ведеться відлік довготи.

Східні довготи прийнято вважати позитивними, західні — негативними. Вибір нульового меридіана довільний і залежить тільки від угоди. Зараз за нульовий меридіан прийнятий Гринвичский меридіан, що проходить через обсерваторію в Грінвічі, на південному сході Лондона. Щоб повністю визначити положення точки тривимірного простору, необхідна третя координата — висота. У межах географічної оболонки застосовується зазвичай висота над рівнем моря, яка відлічується від рівня «згладженої» поверхні — геоїда.

Відстань від земної поверхні (вгору або вглиб) часто використовується для опису місця, проте не служить координатою. Основним недоліком в практичному застосуванні Г. С.К. в навігації є великі величини кутової швидкості цієї системи в високих широтах, зростаючі аж до нескінченності на полюсі.

Єдиних правил запису координат не існує. На картах пошукових систем за замовчуванням показуються координати в градусах з десятковим дробом з знаками «-» для негативної довготи. На картах Google і картах Яндекс спочатку широта, потім довгота (до жовтня 2012 на картах Яндекс був прийнятий зворотний порядок: спочатку довгота, потім широта). Ці координати видно, наприклад, при прокладці маршрутів від довільних точок. При пошуку розпізнаються і інші формати.

Визначення координат за допомогою глобуса

Утворює комуну і департамент, розділений на 20 округів. Історичний центр, утворений островом Сіте і обома берегами Сени, складався протягом століть. У другій половині XIX століття зазнав корінну реконструкцію. З III-IV століть відомий як галло-римське місто Парізі. З кінця X століття з перервами — столиця Франції.

У тому ж році відбулася битва при Лютеції, в якій римляни здобули перемогу. Римляни звели місто заново, побудувавши з каменю дороги, вілли, 16-кілометровий акведук, три терми, амфітеатр і форум з базилікою. У IV столітті в місті з’явилася перша християнська церква. На V століття припала діяльність святої Женев’єви, що стала покровителькою Парижа. У 470 році салические франки на чолі з Хильдерик I більше 10 років облягали місто. В кінці V століття Хлодвиг на час перетворив Париж в столицю Франкського держави.

Негативні знаки координат представляються або знаком «-», або буквами: «S» — південна широта і «W» — західна довгота. Обчислюємо координати широти (29 ° 58′ 45.03″ N) від екватора в північній півкулі, а координати довготи (31 ° 08′ 03.69″ E) на схід від нульового меридіана.

Географические координаты Парижа (широта и долгота)

Широта́ — угол φ между местным направлением зенита и плоскостью экватора, отсчитываемый от 0° до 90° в обе стороны от экватора. Географическую широту точек, лежащих в северном полушарии, (северную широту) принято считать положительной, широту точек в южном полушарии — отрицательной. О широтах, близких к полюсам, принято говорить как о высоких, а о близких к экватору — как о низких.

От широты места, как и от времени года, зависит продолжительность дня.

Из-за отличия формы Земли от шара географическая широта точек несколько отличается от их геоцентрической широты, т. е. от угла между направлением на данную точку из центра Земли и плоскостью экватора.

Широту места можно определить с помощью таких астрономических инструментов как секстант или гномон (прямое измерение), также можно воспользоваться системами GPS или ГЛОНАСС (косвенное измерение).

Долгота

Долгота́ — угол λ между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью начального нулевого меридиана, от которого ведётся отсчёт долготы. Долготы от 0° до 180° к востоку от нулевого меридиана называют восточными, к западу — западными. Восточные долготы принято считать положительными, западные — отрицательными.

Выбор нулевого меридиана произволен и зависит только от соглашения. Сейчас за нулевой меридиан принят Гринвичский меридиан, проходящий через обсерваторию в Гринвиче, на юго-востоке Лондона. В качестве нулевого ранее выбирались меридианы обсерваторий Парижа, Кадиса, Пулково и т. д.

От долготы зависит местное время.

Высота

Чтобы полностью определить положение точки трёхмерного пространства, необходима третья координата — высота. Расстояние до центра планеты не используется в географии: оно удобно лишь при описании очень глубоких областей планеты или, напротив, при расчёте орбит в космосе.

Читайте также:  Географическое положение Парижа

В пределах географической оболочки применяется обычно ‘высота над уровнем моря’, отсчитываемая от уровня «сглаженной» поверхности — геоида. Такая система трёх координат оказывается ортогональной, что упрощает ряд вычислений. Высота над уровнем моря удобна ещё тем, что связана с атмосферным давлением.

Расстояние от земной поверхности (ввысь или вглубь) часто используется для описания места, однако не служит координатой

Географическая система координат

В навигации в качестве начала системы координат выбирается центр масс транспортного средства (ТС). Переход начала координат из инерциальной системы координат в географическую (т.е из в ) осуществляется исходя из значений широты и долготы. Координаты центра географической системы координат в инерциальной принимают значения (при расчёте по шарообразной модели Земли):

где R — радиус земли , U — угловая скорость вращения Земли, h — высота над уровнем моря.

Ориентация осей в географической системе координат (ГСК) выбирается по алгоритму.

Ось X (другое обозначение — ось E) — ось, направленная на восток. Ось Y (другое обозначение — ось N) — ось, направленная на север. Ось Z (другое обозначение — ось Up) — ось, направленная на вертикально вверх.

Ориентация трёхгранника XYZ,из-за вращения земли и движения ТС постоянно смещается с угловыми скоростями [2] .

Основным недостатком в практическом применении ГСК в навигации является большие величины угловой скорости этой системы в высоких широтах, возрастающие вплоть до бесконечности на полюсе. Поэтому вместо ГСК используется полусвободная в азимуте СК.

Полусвободная в азимуте система координат

Полусвободная в азимуте СК отличается от ГСК только одним уравнением, которое имеет вид:

Соответственно, система имеет тоже начальное положение, что ГСК и их ориентация также совпадает с одной лишь разницей, что её оси и отклонены от соответствующих осей ГСК на угол для которого справедливо уравнение

Преобразование между ГСК и полусвободной в азимуте СК осуществляется по формуле [2]

В реальности все расчёты ведутся именно в этой системе, а потом, для выдачи выходной информации происходит преобразование координат в ГСК.

Форматы записи географических координат

Для записи географических координат используется система WGS84.

Координаты (широта от -90° до +90°, долгота от -180° до +180°) могут записываться:

 • в ° градусах в виде десятичной дроби (современный вариант)
 • в ° градусах и ‘ минутах с десятичной дробью
 • в ° градусах, ‘ минутах и ” секундах с десятичной дробью (исторически сложившаяся форма записи)

Разделителем десятичной дроби всегда служит точка. Положительные знаки координат представляются (в большинстве случаев опускаемым) знаком «+», либо буквами: «N» — северная широта и «E» — восточная долгота. Отрицательные знаки координат представляются либо знаком «-», либо буквами: «S» — южная широта и «W» — западная долгота. Буквы могут стоять как впереди, так и сзади.

Единых правил записи координат не существует.

На картах поисковых систем по умолчанию показываются координаты в градусах с десятичной дробью со знаками «-» для отрицательной долготы. На картах Google и картах Яндекс вначале широта, затем долгота (до октября 2012 на картах Яндекс был принят обратный порядок: сначала долгота, потом широта). Эти координаты видны, например, при прокладке маршрутов от произвольных точек. При поиске распознаются и другие форматы.

В навигаторах по умолчанию чаще показываются градусы и минуты с десятичной дробью с буквенным обозначением, например, в Navitel, в iGO. Вводить координаты можно и в соответствии с другими форматами. Формат градусы и минуты рекомендуется также при радиообмене в морском деле. [источник не указан 476 дней]

В то же время часто используется и исконный способ записи с градусами, минутами и секундами. В настоящее время координаты могут записываться одним из множества способов или дублироваться двумя основными (с градусами и с градусами, минутами и секундами) [3] . Как пример, варианты записи координат знака «Нулевой километр автодорог Российской Федерации» —- 55.755831 , 37.617673 55°45′20.99″ с. ш. 37°37′03.62″ в. д. / 55.755831 , 37.617673 (G) (O) (Я) :

 • 55.755831°, 37.617673° —- градусы
 • N55.755831°, E37.617673° —- градусы (+ доп. буквы)
 • 55°45.35’N, 37°37.06’E —- градусы и минуты (+ доп. буквы)
 • 55°45’20.9916″N, 37°37’3.6228″E —- градусы, минуты и секунды (+ доп. буквы)

При необходимости форматы можно пересчитать самостоятельно: 1° = 60′ минутам, 1′ минута = 60″ секундам. Также можно использовать специализированные сервисы. См. ссылки.

Географические координаты

Презентация к уроку

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

Слайд 1. Тема урока: Географические координаты.

Слайд 2. Цели урока: Сформировать умения определять географические координаты на глобусе и карте.

Задачи урока: Определение сторон горизонта на глобусе и карте, нахождение географических координат точки на глобусе и карте.

Ход урока

1. Оргмомент.

2. Проверка домашнего задания.

Слайд 3. Активизация знаний

Беседа с учащимися. Какова форма земли? Наиболее точной, объёмной моделью земли является глобус. Учитель рассматривают вместе с детьми глобус, вспоминают реальные размеры нашей планеты, сравнивает с размерами других планет Солнечной системы.

Где мы с вами ещё встречались с изображением нашей земли?

Слайд 4. Вспоминаем определение географической карты – это уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости, построенное в какой – либо проекции и масштабе. Карта является средством научного познания в географии и других науках о земле. Карты по масштабу бывают – мелкие, средние и крупные. Для изображения на картах отобраны самые существенные детали, если они не проходят по масштабу, их отмечают внемасштабными знаками. При построении карт учитывается шарообразность земли, но на них неизбежны искажения.

Слайд 5. По способу изображения земной поверхности и по тематике карты бывают разные: общегеографическими , тематическими, комплексными, контурными и другими. Подробнее мы познакомимся с ними в следующем году.

Слайд 6. Изучение нового материала.

Ориентироваться по географической карте и по глобусу, находить точное местоположение объектов на земной поверхности позволяет градусная сетка. Градусная сетка – это линии параллелей и меридианов на глобусе и карте, они позволяют определить адрес любой точки земной поверхности. Определение записывается в тетрадь.

Вспомним, какие линии вам уже известны. Полюс – это точка пересечения земной оси с поверхностью Земли. На Земле два полюса – северный и южный. Экватор – зто линия пересечения земного шара плоскостью, проходящей через центр Земли перпендикулярно оси её вращения. Это слово происходит от латинского слова «эквус», что значит «равный». Экватор делит земной шар на северное и южное полушарие. Длина его 40 076 км. Начальный меридиан проходит через Гринвич, предместье Лондона, где расположена обсерватория. Северный, южный полюс, линия экватора и нулевого меридиана находятся и показываются учащимися на карте. Познакомимся с другими линиями, их так много на карте.

Слайд 7. Меридиан– это линии, условно проведённые на земной поверхности от одного полюса до другого по кратчайшему пути. Все меридианы равны по длине и их длина составляет 40 000 км. А 1 градус меридиана составляет в среднем 111 км. Определение записывается в тетрадь.

Слайд 8. Параллели– это линии, условно проведённые на земной поверхности параллельно экватору. Самая длинная параллель экватор; длина параллелей от экватора к полюсам уменьшается. Определение записывается в тетради.

Слайд 9. Географическая широта– угол между отвесной линией в данной точке и плоскостью экватора. Определение записывается в тетрадь. Она изменяется от 0 градусов на экваторе до 90 градусов на полюсе. Различают северную и южную широту, сокращённо записывают с.ш. и ю.ш. К югу от экватора любая точка будет иметь южную широту, к северу от – экватора – северную. Определить географическую широту любой точки – это значит определить широту параллели, на которой она находится. На картах широту параллелей подписывают на правой и левой рамках.

Читайте также:  Трансфер в Париж из аэропорта Шарль-де-Голль

Работа с учебником. Учащимся совместно предлагается определить географическую широту объектов: городов Москвы, Лондона, Владивостока, мыса Игольный, посёлка Мирный.

Слайд 10. Проверяют ответы по таблице.

Определение координат

Предлагаем воспользоваться аналогичным сервисом от Google — найти месторасположение и поиск по координатам + местонахождение интересных мест в мире на схеме Гугл Мапс

Определение широты и долготы на карте?

На странице быстрое определение координат на карте — узнаем широту и долготу города. Онлайн поиск улиц и домов по адресу, по GPS, для определения координат на карте Яндекс, как найти местоположение — подробнее описано ниже.

Определение географических координат любого города в мире (узнать широту и долготу) по онлайн карте от сервиса Яндекс на самом деле очень простой процесс. У вас два удобных варианта, остановимся подробнее на каждом из них.

Вы можете установить приложение для браузера Google Chrome, Opera и Яндекс браузер

Первый вариант: Необходимо воспользоваться формой поиска, и ввести в поле название географического объекта (страну, город, улицу, номер дома). То есть, заполнить форму адресом объекта для нахождения координат. Например, нужно определить географические координаты широту и долготу улиц города Ростова-на-Дону.

Заполняем форму: Ростов-на-Дону Пушкинская 10 (с помощью и при наличии номера дома, поиск будет проходить более точный). Справа в верхнем углу расположена форма определения координат, которая содержит 3 точных параметра — координаты метки, центр карты и масштаб приближения.

После активации поиска «Найти» в каждом поле будут нужные данные — долгота и широта. Смотрим поле «Центр карты».

Второй вариант: В этом случае еще проще. Интерактивная карта мира с координатами содержит метку. По умолчанию она стоит в центре города Москва. Необходимо перетащить метку и поставить на нужный город, например, определяем координаты на карте Санкт-Петербурга с улицами и номерами домов. Широта и долгота автоматически будут соответствовать объекту поиска. Смотрим поле «Координаты метки».

При поиске нужного города или страны, используйте инструменты навигации и масштабирования. Приближая и уменьшая масштаб +/- , также перемещая саму интерактивную карту, легко найти любую страну, искать регион на карте мира. Таким образом, вы можете найти географический центр Украины или России. В стране Украина это поселок Добровеличковка, который расположен на реке Добрая Кировоградская область.

Скопировать географические координаты центра Украины пгт. Добровеличковка — Ctrl+C

48.3848,31.1769 48.3848 северной широты и 31.1769 восточной долготы

Долгота +37° 17′ 6.97″ в.д. (37.1769)

Широта +48° 38′ 4.89″ с.ш. (48.3848)

На въезде в поселок городского типа установлен знак, оповещающий об этом интересном факте. Рассматривать его территорию, скорее всего будет неинтересно. Есть куда более занимательные места в мире.

Как по координатам найти место на карте?

Рассмотрим обратный процесс, для примера сравните определение географических координат широты и долготы по адресу на карте Google. Зачем нужно определение широты и долготы на карте? Допустим вам понадобится, определить по координатам GPS навигатора точное расположение автомобиля на схеме. Или близкий друг позвонит в выходной день и сообщит координаты своего местонахождения, приглашая вас присоединиться к охоте или рыбной ловле.

Зная точные географические координаты, вам пригодится карта с широтой и долготой. Достаточно ввести в форму поиска от сервиса Яндекс свои данные, чтобы определение местоположения по координатам успешно свершилось. Пример, вводим широту и долготу улицы Московская 66 в городе Саратов – 51.5339,46.0368. Сервис быстро определит и покажет в виде метки местоположение данного дома в городе.

Кроме вышеперечисленного, вы легко сможете определить координаты на карте любой станции метро в городе. После названия города пишем название станции. И наблюдаем, где расположится метка и её координаты с широтой и долготой. Для определения протяженности маршрута, необходимо применить инструмент «Линейка» (измерение расстояний на карте). Ставим метку в начале маршрута и затем в конечной точке. Сервис автоматически определит расстояние в метрах и покажет сам трек на карте.

Точнее обследовать место на карте представляется возможным благодаря схеме «Спутник» (верхний угол справа). Посмотрите, как выглядит карта города Новосибирска со спутника. Вы можете проделать с ней все вышеперечисленные операции.

Карта мира с долготой и широтой

Представьте, вы находитесь в незнакомой местности, и рядом нет никаких объектов или ориентиров. И спросить не у кого! Каким образом вы смогли бы объяснить своё точное местоположение, что бы вас быстро нашли?

Благодаря таким понятиям, как широта и долгота, вас смогут обнаружить и найти. Широта показывает местоположение объекта по отношению к Южному и Северному полюсам. За нулевую широту принято считать экватор. Южный полюс расположен на 90 град. южной широты, а Северный на 90 градусе северной широты.

Этих данных оказывается недостаточно. Необходимо знать положение также относительно Востока и Запада. Здесь и пригодится координата долгота.

Сохранить в закладки в любом браузере — CTRL+D

Приглашаем поделиться страницей сервиса со своими друзьями!

Благодарим за предоставленные данные сервис Яндекс. Карты

Географические координаты Парижа (широта и долгота)

Подробное решение Параграф § 2 по географии для учащихся 6 класса, авторов Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 2015

Вопрос 1. Что такое экватор?

Экватор – линия сечения земной поверхности плоскостью, проходящей через центр Земли, перпендикулярно оси ее вращения. Его длина приблизительно равна 40075 км. Экватор делит земной шар на Северное и Южное полушария.

Вопрос 2. На какие полушария экватор делит Землю?

Экватор делит земной шар на Северное и Южное полушария.

Вопрос 3. Какие планеты входят в состав Солнечной системы?

В состав Солнечной системы входят следующие планеты: ☿ Меркурий, ♀ Венера, ⊕ Земля, ♂ Марс, ♃ Юпитер, ♄ Сатурн, ♅ Уран, ♆ Нептун.

Вопрос 4. Можно ли одинаково определять координаты на плоскости и на поверхности шара?

Да, можно, для этого надо знать широту и долготу.

Вопрос 5. Для чего нужны координаты?

Для определения местоположения точки на карте или глобусе нужно знать две координаты.

Вопрос 6. На какие полушария экватор делит земной шар?

Экватор делит земной шар на Северное и Южное полушария.

Вопрос 7. Что такое параллель?

Линии, параллельные экватору, имеющие разную широту, называются параллелями. На географических картах параллели изображены в виде прямых линий или дуг окружностей разной кривизны, а на глобусе — в виде окружностей разного диаметра. Чем ближе к полюсу, тем диаметр окружности меньше.

Вопрос 8. Что такое меридиан?

Линия, соединяющая на поверхности Земли кратчайшим образом оба полюса, называется меридианом.

Вопрос 9. Почему начальный меридиан называют Гринвичским? Нулевым?

Потому что меридиан, который проходит через старую астрономическую обсерваторию, которая находилась в Англии в городке Гринвич, стали называть начальным, нулевым или Гринвичским.

Вопрос 10. На какие полушария делят земной шар нулевой и 180-й меридианы?

Если двигаться от Гринвичского меридиана на восток до меридиана 180°, то мы будем находиться в Восточном полушарии. Если, наоборот, на запад от Гринвичского меридиана, то до самого 180-го меридиана мы будем находиться в Западном полушарии.

Вопрос 11. Что показывает географическая широта?

Географической широтой точки называют выраженное в градусах расстояние от экватора до этой точки. Широта бывает северная и южная. Изменяется географическая широта от 0 до 90°. С помощью параллели определяется направление запад—восток.

Вопрос 12. Что такое географическая долгота?

Географической долготой точки называют выраженное в градусах расстояние от начального меридиана до этой точки. Долгота бывает восточная и западная.

Вопрос 13. В каких интервалах изменяются значения географической широты и географической долготы?

Географическая широта изменяется от 0 до 90°. Географическая долгота изменяется от 0° до 180°.

Читайте также:  Русское такси в Париже

Вопрос 14. Чем экватор отличается от любой другой параллели?

Экватор является линией отсчёта географической широты, поэтому его собственная географическая широта — 0 ш. Экватор идет по центру и является самой большой по диаметру и радиусу параллелью.

Вопрос 15. Какие географические координаты имеют полюса Земли? Объясните отличие этих координат от координат любой другой точки на поверхности Земли.

Полюса имеют максимальное значение широты, равное 90°. Северный полюс — 90° с. ш., Южный — 90° ю. ш. Отличие от других координат заключается в том, что полюса не имеют значений долготы.

Вопрос 16. Почему отличается форма параллелей и меридианов на карте и глобусе?

Форма параллелей и меридианов отличается на карте и глобусе, т.к. глобус имеет форму шара – так же как и сама Земля, а карта – это изображение Земли на плоскости, поэтому есть искажения.

Вопрос 17. С использованием карт атласа определите географические координаты Москвы, Парижа и Сиднея. Что объединяет географические координаты: Москвы и Парижа; Москвы и Сиднея?

Москва: 55° с. ш. 37° в. д. Париж: 48° с. ш. 2° в. д. Сидней: 33° ю. ш. 151° в. д. Координаты Парижа и Москвы объединяет то, что эти города находятся в Северном и Западном полушариях, а Москву и Сидней то, что они находятся в Западном полушарии.

Вопрос 18. Определите географические координаты точки пересечения экватора и начального меридиана.

Географическая широта экватора – 0°. Географическая долгота начального – 0°. Следовательно, координаты точки пересечения 0° ш. 0° д.

Географические координаты

Географи́ческие координа́ты определяют положение точки на земной поверхности или, более широко, в географической оболочке. Географические координаты строятся по принципу сферических. Аналогичные координаты применяются на других планетах, а также на небесной сфере [1] .

Содержание

Широта [ править ]

Широта́ — угол φ между местным направлением зенита и плоскостью экватора, отсчитываемый от 0° до 90° в обе стороны от экватора. Географическую широту точек, лежащих в северном полушарии, (северную широту) принято считать положительной, широту точек в южном полушарии — отрицательной. О широтах, близких к полюсам, принято говорить как о высоких, а о близких к экватору — как о низких.

Из-за отличия формы Земли от шара, географическая широта точек несколько отличается от их геоцентрической широты, то есть от угла между направлением на данную точку из центра Земли и плоскостью экватора.

Широту места можно определить с помощью таких астрономических инструментов как секстант или гномон (прямое измерение), также можно воспользоваться системами GPS или ГЛОНАСС (косвенное измерение).

Долгота [ править ]

 1. Долгота́ — двугранный угол λ между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью начального нулевого меридиана, от которого ведётся отсчёт долготы. Долготу от 0° до 180° к востоку от нулевого меридиана называют восточной, к западу — западной. Восточные долготы принято считать положительными, западные — отрицательными.

Выбор нулевого меридиана произволен и зависит только от соглашения. Сейчас за нулевой меридиан принят Гринвичский меридиан, проходящий через обсерваторию в Гринвиче, на юго-востоке Лондона. В качестве нулевого ранее выбирались меридианы обсерваторий Парижа, Кадиса, Пулково и т. д.

Высота [ править ]

Чтобы полностью определить положение точки трёхмерного пространства, необходима третья координата — высота. Расстояние до центра планеты не используется в географии: оно удобно лишь при описании очень глубоких областей планеты или, напротив, при расчёте орбит в космосе.

В пределах географической оболочки применяется обычно высота над уровнем моря, отсчитываемая от уровня «сглаженной» поверхности — геоида. Такая система трёх координат оказывается ортогональной, что упрощает ряд вычислений. Высота над уровнем моря удобна ещё тем, что связана с атмосферным давлением.

Расстояние от земной поверхности (ввысь или вглубь) часто используется для описания места, однако не служит координатой.

Географическая система координат [ править ]

В навигации в качестве начала системы координат выбирается центр масс транспортного средства (ТС). Переход начала координат из инерциальной системы координат в географическую (то есть из в ) осуществляется исходя из значений широты и долготы. Координаты центра географической системы координат в инерциальной принимают значения (при расчёте по шарообразной модели Земли):

где R — радиус земли , U — угловая скорость вращения Земли, h — высота над уровнем моря.

Ориентация осей в географической системе координат (Г. С.К.) выбирается по алгоритму.

Ось X (другое обозначение — ось E) — ось, направленная по меридиану. Ось Y (другое обозначение — ось N) — ось, направленная на восток. Ось Z (другое обозначение — ось Up) — ось, направленная на вертикально вверх.

Ориентация трёхгранника XYZ,из-за вращения земли и движения Т. С. постоянно смещается с угловыми скоростями [2] .

Основным недостатком в практическом применении Г. С.К. в навигации является большие величины угловой скорости этой системы в высоких широтах, возрастающие вплоть до бесконечности на полюсе. Поэтому вместо Г. С.К. используется полусвободная в азимуте СК.

Полусвободная в азимуте система координат [ править ]

Полусвободная в азимуте С. К. отличается от Г. С.К. только одним уравнением, которое имеет вид:

Соответственно, система имеет тоже начальное положение, осуществляется по формуле [2]

В реальности все расчёты ведутся именно в этой системе, а потом, для выдачи выходной информации происходит преобразование координат в ГСК.

Форматы записи географических координат [ править ]

Для записи географических координат может использоваться любой эллипсоид (или геоид), но чаще всего используются WGS84 и Красовского (на территории РФ).

Координаты (широта от −90° до +90°, долгота от −180° до +180°) могут записываться:

 • в ° градусах в виде десятичной дроби (современный вариант)
 • в ° градусах и ‘ минутах с десятичной дробью (самый современный вариант)
 • в ° градусах, ‘ минутах и ” секундах с десятичной дробью (исторически сложившаяся форма записи)

Разделителем десятичной дроби всегда служит точка. Положительные знаки координат представляются (в большинстве случаев опускаемым) знаком «+», либо буквами: «N» — северная широта и «E» — восточная долгота. Отрицательные знаки координат представляются либо знаком «-», либо буквами: «S» — южная широта и «W» — западная долгота. Буквы могут стоять как впереди, так и сзади.

Единых правил записи координат не существует.

На картах поисковых систем по умолчанию показываются координаты в градусах с десятичной дробью со знаками «-» для отрицательной долготы. На картах Google и картах Яндекс вначале широта, затем долгота (до октября 2012 на картах Яндекс был принят обратный порядок: сначала долгота, потом широта). Эти координаты видны, например, при прокладке маршрутов от произвольных точек. При поиске распознаются и другие форматы.

В навигаторах по умолчанию чаще показываются градусы и минуты с десятичной дробью с буквенным обозначением, например, в Navitel, в iGO. Вводить координаты можно и в соответствии с другими форматами. Формат градусы и минуты рекомендуется также при радиообмене в морском деле. [источник не указан 2944 дня]

В то же время часто используется и исконный способ записи с градусами, минутами и секундами. В настоящее время координаты могут записываться одним из множества способов или дублироваться двумя основными (с градусами и с градусами, минутами и секундами) [3] . Как пример, варианты записи координат знака «Нулевой километр автодорог Российской Федерации» —- 55°45′21″ с. ш. 37°37′04″ в. д. / 55.755831° с. ш. 37.617673° в. д. / 55.755831; 37.617673 ( Знак нулевого километра ) (G) (O) (Я) :

 • 55,755831°, 37,617673° — градусы
 • N55.755831°, E37.617673° — градусы (+ доп. буквы)
 • 55°45.35’N, 37°37.06’E — градусы и минуты (+ доп. буквы)
 • 55°45’20.9916″N, 37°37’3.6228″E — градусы, минуты и секунды (+ доп. буквы)

При необходимости форматы можно пересчитать самостоятельно: 1° = 60′ минутам, 1′ минута = 60″ секундам. Также можно использовать специализированные сервисы. См. ссылки.

Ссылка на основную публикацию